Master Moy Lin-Shin

master-moy-lin-shin.jpgMaster Moy Lin-Shin was een Taoïstische monnik, die jarenlang Tai Chi, Lok Hup, Hsing-I en BaGua heeft bestudeerd in Hong Kong. Na zijn emigratie naar Canada in 1970 begon hij daar in een kleine studio les te geven in martial arts. Toen hij tot het inzicht kwam dat zijn studenten meer baat hadden bij het terugvinden van hun gezondheid dan bij het leren vechten, veranderde hij zijn stijl van lesgeven om beter aan die behoefte tegemoet te komen. Hij bracht veranderingen aan in de Yang stijl Tai Chi 108 bewegingen door meer nadruk te leggen op draaien, strekken, zitten en weer opstaan. Daarnaast nam hij bepaalde principes over uit de BaGua, Lok Hup en Hsing-I om de set en de daaraan verwante oefeningen verder aan te passen. Master Moy had altijd alle aandacht voor wat de afzonderlijke student nodig had. Hij was bereid en in staat kleine veranderingen in de bewegingen aan te brengen waardoor het individu beter geholpen werd. Extra aandacht had hij altijd voor studenten met specifieke gezondheidsproblemen. Master Moy overleed in 1998.